Kalkulator średniej ważonej (Wersja BETA)
Poniższy skrypt ma na celu ułatwienie obliczania średniej ważonej. Przyjąłem założenie, że wagi ocen wahają się od 0 do 5, aby stała się ona bardziej uniwersalną, jednak przykład wag jaki zamieściłem zakłada wagi od 1 do 4. Skrypt jest darmowy, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, nie daję żadnych gwarancji na poprawne działanie. Jeśli jednak znajdziesz jakiś błąd, napisz do mnie a na pewno go przeanalizuję. UWAGA! OCENY ROZDZIELAMY PRZECINKIEM A LICZBY DZIESIĘTNE KROPKĄ (np 1.70 czyli '2-')!

Przykładowe wagi. OTWÓRZ

Oceny wagi '5':
Oceny wagi '4':
Oceny wagi '3':
Oceny wagi '2':
Oceny wagi '1':
Oceny wagi '0'*:*Waga '0' występuje w przypadku wybranych przedmiotów, jest to tak zwana "1!".

ŚREDNIA: WPISZ DANE!
OCENA: WPISZ DANE!
Freeware script by Keisim (Michał Michalik) || keisim3d( a t )o2.pl