Szczęśliwe Numerki: Zawieszone

Konkursy

 

 

Najbliższe konkursy

 

* Projekt "NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI" pt. "Polsko, kocham Cię" - informacje o projekcie dostępne u historyków i w gablocie przy schodach prowadzących do sali 18

* Konkurs EDI dla gimnazjalistów z biologii, przyrody, chemii, fizyki, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i niemieckiego, geografii i religii dla gimnazjalistów - informacje o konkursach dostępne u nauczycieli poszczególnych przedmiotów

* XXV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2015 - informacja o konkursie dostępna u prof. Białowąsa

* Konkurs kulinarny dla gimnazjalistów "Polecam sałatę"

* Konkurs plastyczny dla gimnazjum - "Szlaki wodne źródłem życia Bydgoszczy"

* Konkurs plastyczny "Ziemia planetą ludzi i zwierząt" - pełna informacja o konkursie dostępna u nauczyciela plastyki

* Konkursy EKO PLANETA,(ekologiczny), GEO PLANETA (geograficzny), FRASZKA(polonistyczny), KRĄG(historyczny), TĘCZA (plastyczny) - informacje o projekcie dostępne u nauczycieli poszczególnych przedmiotów  i w gablocie przy schodach prowadzących do sali 18

* Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym - informacja o olimpiadzie dostępna u nauczycieli historii

Najbliższe konkursy

 

*Konkurs EXPLORY 2015" - informacja o konkursie dostępna w gablocie przy schodach prowadzących do sali 18 oraz u fizyków

* III edycja konkursu literacko-plastycznego "Surrealizm to ja" dla gimnazjów - informacja o konkursie dostępna u p. Adamskiej

* Konkurs przedmiotowy z wos i historii - szczegółowe informacje na temat konkursów znajdziecie u nauczycieli historii

* Konkurs o Kanadzie "DISCOVER CANADA" 2015 dla liecealistów - informacje dostępne u nauczycieli j. angielskiego

* Olimpiada Solidarności dla klas II liceum - informacje na temat olimiady dostępne u historyków

Najbliższe konkursy

 

* Ogólnopolski Test Ortograficzny dla gimnazjalistów - informacja o teście dostępna u polonistów

* XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - informacje o olimpiadzie można uzyskać od p. Szulc

* XX educja Konkursu Chemicznego UAM - informacja o konkursie dostępna u nauczycieli chemii

Najbliższe konkursy

 

W najblizszym czasie organizowane są następujące konkursy:


* XVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego - informacje o konkursie dostępne u nauczycieli polonistów

* "Liga Starożytnicza" - pełną informacją na ten temat dysponują nauczyciele historii

* Konkurs "W- jak woda" - informację o konkursie można przeczytać w gablocie przy schodach prowadzących do sali 18 oraz uzyskac u nauczycieli biologii

* Konkurs "Gaz ziemny w moim domu" - informację o konkursie można przeczytać w gablocie przy schodach prowadzących do sali 18 oraz uzyskac u nauczycieli biologii

* Konkurs fotograficzny dla gimnazjum "Jak spostrzegasz bezpieczeństwo" - informacje o konkursie dostępne w gablocie przy schodach prowadzących do sali 18 oraz u prof. Szulc

* Olimpiada dla gimnazjalistów OLIMPUS z historii, j. angielskiego i niemieckiego, matematyki, j. polskiego, geografii, przyrody, fizyki, chemii i biologii - informacje o olimpiadzie dostępne u nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 

Zapraszamy do udziału!!!

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014

 

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Informacja o konkursie dostępna jest u nauczycieli języka angielskiego oraz w gablocie do przy schodach prowadzących do sali 18.

 
* Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej pt. "Antypody - Australia i NowaZelandia"

 

Zachęcamy do udziału!!!!!670-lat-Bydgoszczy Logo-duze szaro-niebieskie tcm29-215349

Kanał Bydgoski

 

topright

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Szukaj