Szczęśliwe Numerki: Zawieszone

Nauczyciele

Lista nauczycieli w III LO w Bydgoszczy:
Dyrekcja

 

DSC 0310
dyr. Grażyna Dziedzic, profesor oświaty, nauczyciel języka polskiego

 z-ca dyr. Agnieszka Nowak, nauczyciel dyplomowany, pedagog

Nauczyciele języka polskiego

DSC 0279

Lucyna Wójt, nauczyciel dyplomowany

Joanna Bednarz-Krężel, nauczyciel dyplomowany

Anna Pujanek, nauczyciel dyplomowany

Arleta Szatkowska, nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

DSC 0271

ks. Paweł Hoppe, nauczyciel mianowany, nauczyciel religii

Krzysztof Kozłowski, nauczyciel mianowany, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Beata Świątkiewicz-Siekierska, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel historii

Natalia Komasinska-Szymkowiak, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Aleksandra Porębna, nauczyciel mianowany, nauczyciel religii, języka włoskiego

Tomasz Izajasz, nauczyciel mianowany, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego

Nauczyciele języków obcych

DSC 0290

Dorota Burzych, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka hiszpańskiego

Aneta Sosnowska, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka angielskiego

Renata Goch, nauczyciel dyplomowany uczyciel języka angielskiego

Joachim Fryca, nauczyciiel dyplomowany, uczyciel języka francuskiego

Małgorzata Pik-Chęś, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka niemieckiego

Anna Skrzydlewska, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka niemieckieg

Joanna Jercha-Malinowska, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka angielskiego

Paulina Kaźmierczak-Majdzińska, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciele przedmiotów ścisłych

DSC 0264

Małgorzata Lewandowska, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel matematyki

Justyna Świeca, nauczyciel mianowany, nauczyciel matematyki

Magdalena Kwaśniewska, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel matematyki

Danuta Skiera, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel fizyki

Janusz Białowąs, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel informatyki

Anna Szulc, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa

Krystyna Bonk, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel fizyki

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

DSC 0227

Iwona Ciarka, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel chemii

Justyna Redlińska, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel biologii

Przemysław Świtalski, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel geografii

Agnieszka Adamska, nauczyciel mianowany, nauczyciel chemii, muzyki, plastyki

Nauczyciele wychowania fizycznego

DSC 0251

Daniel Smola, nauczyciel dyplomowany

Anita Kaczmarek, nauczyciel mianowany

Małgorzata Chylewska, nauczyciel dyplomowany

Leszek Buzała, nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele wspierający

DSC 0216

Ewa Rakowska, nauczyciel dyplomowany, pedagog

Danuta Skiera, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz

Pracownicy administracyjni

 

DSC 0300

Anna Dąbrowska, sekretarz szkoły

Żaneta Sraga, główna księgowa

Hanna Gill, sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi


DSC 0426

Dorota Junak

Marzena Lewandowska

Halina Małkowska

Arkadiusz Witoński

Maria Chlebowska

Krystyna Kamińska

Grażyna Witońska670-lat-Bydgoszczy Logo-duze szaro-niebieskie tcm29-215349

Kanał Bydgoski

 

topright

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Szukaj