Szczęśliwe Numerki: Zawieszone

Rekrutacja Gimnazjum 47

Kryteria przyjęcia do Gimnazjum nr 47 na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz.U. z 1996r., Nr67, poz.106 z późniejszymi zmianami.

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

3 )Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów.

4) Uchwała NR XXIII/406/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów prowadzonych w przez Miasto Bydggoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum

j.polski, matematyka, j.obcy, przyroda

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się w:

1) Uchwała NR XXIII/406/15 Rady Miasta Bydgoszczy

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.

3) Zarządzeniu Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.

 

 

Pozostałe ważne załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach szkolnych 2012/2013- 2015/2016, których laureaci uzyskują prawo przyjęcia do dowolnie wybranego gimnazjum

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach szkolnych 2013/2014- 2015/2016,

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.

 670-lat-Bydgoszczy Logo-duze szaro-niebieskie tcm29-215349

Kanał Bydgoski

 

topright

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Szukaj