Szczęśliwe numerki 03.13-03.17 : Pn: 34, Wt: 11, Śr: 33, Czw: 25, Pt: 15

ISO

Polityka i cele jakości szkoły

 

Misją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy jest wszechstronny rozwój ucznia. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy oraz Gimnazjum nr 47 kształcą uczniów w wieku 13 - 19 lat wyposażając ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 pragnie zapewnić dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy. Aspiracją naszą jest bycie postrzeganym przez uczniów i rodziców jako jedna z najlepszych szkól w regionie kujawsko-pomorskim. Wysoko stawiane nam wymagania i chęć dalszego rozwoju zobowiązują Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Bydgoszczy do ulepszania oferty edukacyjnej szkoły oraz wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008. Cele jakie sobie stawiamy to:

  • przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych oraz przemyślanego wyboru dotyczącego dalszego kształcenia,
  • aktywizowanie uczniów do udziału w olimpiadach konkursach i zawodach przedmiotowych,
  • kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz rozwijanie w uczniach przywiązania się do tradycji, przynależności regionalnej a jednocześnie tożsamości narodowej i europejskiej,
  • spełnianie wymagań i zadań stawianych przez MEN, organ założycielski oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych o charakterze naukowym, artystycznym i sportowym,
  • unowocześnianie bazy dydaktycznej,
  • rozwijanie aktywności nauczycieli i pracowników szkoły w działalności innowacyjnej, ustawiczne podnoszenie kwalifikacji pracowników szkoły,
  • rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.


Polecam wszystkim pracownikom szkoły przestrzeganie i realizowanie Polityki Jakości. Dyrekcja ZSO Nr 3 zobowiązuje się do zapewnienia zasobów oraz ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Bydgoszcz, dnia 22 marca 2007r.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy mgr Grażyna DziedzicCertyfikat IQNet

Certyfikat


670-lat-Bydgoszczy Logo-duze szaro-niebieskie tcm29-215349

Kanał Bydgoski

 

topright

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Szukaj