Historia ARLETeatru

Grupa powstała w 2001 roku z inicjatywy uczniów bydgoskiej Trójki (III LO), dziś skupia osoby pracujące, studentów i młodzież licealną. W 2011 roku, aby rozwinąć działalność, aktorzy – amatorzy związali los ze Stowarzyszeniem „Juvenkracja”, nadając mu charakter teatralny.

Dziś Stowarzyszenie Teatralne „Juvenkracja” tworzą ludzie o artystycznej duszy i usposobieniu. Współtworzą życie kulturalne miasta, regionu i kraju.

Znani są nie tylko jako realizatorzy spektaklu „Miasto nad Kanałem”, ale i jako aktorzy bajek dla dzieci „Pali się” i „Czerwony Kapturek” oraz ze wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych z okazji Święta Niepodległości w ośrodkach komunikacji miejskiej.