Półkolonie 2016 – Informacje organizacyjne + plan zajęć

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. Półkolonie odbywają się od 18.01. do 22.01.2016 r.w godzinach 8-15, dzieci można przyprowadzać od 7:30 do 8:00 i odbierać między 15:00, a 15:30 (sala 11 – I piętro).  Zaplanowane spóźnienia, chęć szybszego odbioru dzieci należy zgłosić do organizatora.
2. W razie konieczności należy dostarczyć upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii. W przypadku samodzielnego przychodzenia na zajęcia i powrotu z zajęć do domu rodzice są zobowiązanie napisać stosowne oświadczenie i dostarczyć je do organizatora.
3. Przypominamy o zabraniu butów na zmianę, oraz sportowego, wygodnego stroju na warsztaty.
4. W ramach warsztatów fotograficznych dopuszczamy możliwość przyniesienia przez dzieci własnych cyfrowych aparatów (zwykłych, kompaktowych) – jeżeli chcą Państwo by dzieci pracowały na własnym sprzęcie.
5. Z naszego doświadczenia wynika, że dzieci chętnie korzystają również z dodatkowo przyniesionych przez siebie napojów – zapewniamy napoje do śniadania i do obiadu, jednak podczas aktywnych zajęć część dzieci ma potrzebę by się napić.
6. Przypominamy o obowiązku dostarczenia oryginałów karty kwalifikacyjnej, regulaminu, upoważnień jeżeli były one wysyłane drogą mailową.
7. Półkolonie kończy pokaz, który odbędzie się 22.01.2016 r. o godzinie 15:30 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy WSG (ul. Królowej Jadwigi 14). Zapraszamy serdecznie.

RAMOWY PLAN PÓŁKOLONII:

PONIEDZIAŁEK 18.01.
7:30-8:15 Świetlica

8.15-9:00 Zajęcia Integracyjne cz. 1 – Obie Grupy

9:00-9.30 Śniadanie

9.30 -10:15 Zajęcia integracyjne cz. 2

10:15-11:15
Gr. 1 Warsztaty fotograficzne
Gr. 2 Gry i zabawy

11:15-12:15
Gr 1. Gry i zabawy
Gr.2 warsztaty fotograficzne

12:15-13:15
Gr. 1 Warsztaty Teatralne
Gr. 2 Warsztaty Muzyczne

13.15- 13:45 Obiad

13:45-14:45
Gr 1. Warsztaty Muzyczne
Gr 2. Warsztaty Teatralne

14.45- 15.30 Świetlica

WTOREK 19.01.

7:30-8:00 Świetlica

8.00- 8:30 Śniadanie

8:30 – 9:00 Przejazd Do Castoramy

9.00-12:30 Warsztaty „Majsterkowo” w Castoramie

12:30 – 13:00 Powrót z Castoramy

13.00- 13.30 Obiad

13:30-14:15
Gr 1.Warsztaty Muzyczne
Gr.2 Warsztaty Teatralne

14:15-15:00
Gr 1. Warsztaty Teatralne
Gr.2 Warsztaty Muzyczne

15.00- 15.30 Świetlica

ŚRODA 20.01.

7:30-8:00 Świetlica

8:00-8:45 Warsztaty muzyczne – próba przed nagraniem – obie grupy

8.45- 9.15 Śniadanie

9.15-10:00 przejazd do Muzeum Fotografii

10.00 – 11:00 Zajęcia w Muzeum Fotografii

11:00-11:45 przejazd do studia nagrań

11:45-14:00 nagranie w studiu

14.00- 14:30 powrót ze studia

14:30-15:00 obiad

15:00-15:30 świetlica

CZWARTEK 21.01.

7:30-8:00 Świetlica

8.00-8:30 Śniadanie

8:30-9:30
Gr 1 Warsztaty teatralne
Gr 2 Plener fotograficzny

9.30-10:30
Gr 1 Warsztaty muzyczne
Gr 2 Plener Fotograficzny, Zajęcia Komputerowe

10:30-11:30
Gr 1 Plener Fotograficzny
Gr 2 Warsztaty Teatralne

11:30 – 12:30
Gr. 1 Plener fotograficzny, Zajęcia komputerowe
Gr. 2 Warsztaty Muzyczne

12:30 – 13:30
Gr. 1 gry i zabawy
Gr. 2 zajęcia plastyczne

13:30 – 14:00 Obiad

14:00-15:00
Gr. 1 zajęcia plastyczne
Gr.2 gry i zabawy

15.00- 15.30 Świetlica

PIĄTEK 22.01.

7:30-8:00 Świetlica

8.00-8:30 Śniadanie

8:30 – 9:30 Próba przed Spektaklem

9:30 – 11:00 Gra terenowa

11:00-12:30 wspólne kończenie prac plastycznych

12:30-13:30 Próba przed Spektaklem

13.30-14.00 Obiad

14.00 – 14.30 Przejazd do APK

14:30 – 15:30 Przygotowanie do pokazu

15.30 – 16:00
Pokaz – Podsumowanie Półkolonii
APK – Królowej Jadwigi 14