logotype

COGITO, ERGO SUM

COGITO, ERGO SUM

Szkoła Ateńska Rafaela obrazy

„Szkoła ateńska” Rafaela Santi

                           Rozmiłujmy się w filozofii…

     Cogito, ergo sum  (łac. „Myślę, więc jestem”) Kartezjusza i wcześniejsze   Si fallor, sum (łac. „Jeśli się mylę, jestem”)  św. Augustyna są wyrazem niezaprzeczalnej pewności naszego istnienia  w  świecie, w  którym wszystko  jawić się nam  może jako niepewne - z wyjątkiem właśnie  naszej myśli.

     Własna myśl, fakt ze wszystkich najpewniejszy, będąca istotą naszego jestestwa, niech będzie zachętą do ukochania poszukiwania wiedzy, czyli filozofii [gr. phileo(miłuję) + sophia (mądrość)] .

      Nie jest to droga łatwa , ale piękna i najmądrzejsza. Bo czyż, jak mawiał Sokrates , dbanie o swój rozum nie jest  najwartościowsze? Czyż wiedza nie jest tym, czego nikt nigdy nam nie odbierze?

     Zapraszam wszystkich na lekcje filozofii i etyki, podczas których wybierzemy się  w  intelektualną  podróż  do  świata  ludzkiej myśli, bo ona  niczym  Platońskie idee jest wieczna  i niezniszczalna.

Joachim Fryca

Wasz nauczyciel filozofii, etyki i  języka francuskiego

 

Scenka  filozoficzna  „Być jak Sokrates” przygotowana w naszym liceum przez klasę II b

 

 

 

Ciekawe strony internetowe poświęcone filozofii:

 

http://ptfilozofia.pl

http://www.filozofia.org.pl

http://wzim.interblock.pl/TW/Semestr%20I/Filozofia/Historia%20Filozofii/w.%20tatarkiewicz%20-%20historia%20filozofii%20tomi.pdf

http://wzim.interblock.pl/TW/Semestr%20I/Filozofia/Historia%20Filozofii/w.%20tatarkiewicz%20-%20historia%20filozofii%20tomii.pdf

http://wzim.interblock.pl/TW/Semestr%20I/Filozofia/Historia%20Filozofii/w.%20tatarkiewicz%20-%20historia%20filozofii%20tomiii.pdf

strony francuskojęzyczne:

http://la-philosophie.com

http://iphilo.fr

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/week-end-classique/mots-de-philo

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie

Filozofia jest pierwszym obowiązkowym egzaminem maturalnym we Francji.

W  roku 2017 przystąpiło do niego 718 890 abiturientów wszystkich typów szkół średnich.

Poniższy link zawiera tematy maturalne  i  propozycje rozwiązań:

 

http://www.europe1.fr/societe/bac-philo-2017-tous-les-sujets-en-serie-l-es-s-et-techno-3361349  

 

Zreformowane czteroletnie liceum ogólnokształcące umożliwia młodzieży naukę filozofii.

2018  III LO  globbers joomla template