logotype

Lista lektur

Lista lektur

 LISTA LEKTUR DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązują następujące utwory:

 

na poziomie podstawowym

1. LITERATURA POLSKA

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)

Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy

Daniel Naborowski – wybór wierszy

Wacław Potocki – wybór wierszy

Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

Adam Mickiewicz – Romantyczność

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz Dziady cz. III

Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6

Zygmunt Krasiński NieBoska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV  

   (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

Adam Mickiewicz – wybór wierszy

Juliusz Słowacki – wybór wierszy

Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

Bolesław Prus Lalka

Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej

   z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem

Eliza Orzeszkowa Gloria victis

Maria Konopnicka Mendel Gdański

Bolesław Prus Kamizelka

Henryk Sienkiewicz Potop

Kazimierz Przerwa‐Tetmajer – wybór wierszy

Jan Kasprowicz – wybór wierszy

Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok

Stanisław Wyspiański Wesele

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)

Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

Stefan Żeromski Przedwiośnie

Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

Zofia Nałkowska Granica

Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

Gustaw Herling‐Grudziński Inny świat

Bolesław Leśmian – wybór wierszy

Julian Tuwim – wybór wierszy

Maria Pawlikowska‐Jasnorzewska – wybór wierszy

Czesław Miłosz – wybór wierszy

Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy

Tadeusz Różewicz – wybór wierszy

Zbigniew Herbert – wybór wierszy

Miron Białoszewski – wybór wierszy

Wisława Szymborska – wybór wierszy

Stanisław Barańczak – wybór wierszy

Jan Twardowski – wybór wierszy

Sławomir Mrożek Tango

Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. LITERATURA POWSZECHNA

Sofokles Król Edyp

Horacy – wybór pieśni

William Szekspir Makbet

Molier Świętoszek

Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera

Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

Joseph Conrad Jądro ciemności

Albert Camus Dżuma

 

na poziomie rozszerzonym

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. LITERATURA POLSKA

Jan Kochanowski Treny

Juliusz Słowacki Kordian

Witold Gombrowicz TransAtlantyk

Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

2. LITERATURA POWSZECHNA

Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła

Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie

   i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

Franz Kafka Proces

Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

 

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

2018  III LO  globbers joomla template