Szczęśliwe Numerki: Zawieszone

Rekrutacja III LO 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz.U. z 1996r., Nr67, poz.106 z późniejszymi zmianami.

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

3)Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów.

TABELA PRZEDMIOTÓW PUNKTOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

KLASA

Przedmioty punktowane

I A Medyczna

j. polski

matematyka

biologia

chemia

I B Humanistyczna z elementami prawa i podstaw dyplomacji

j. polski

WOS

j. obcy

historia

I C Ekonomiczno – geograficzna

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

I D Politechniczna

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się w:

 

1) Ustawa o Systemie Oświaty

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.

3) Zarządzeniu Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.

 

Pozostałe ważne załączniki:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum w latach szkolnych 2012/2013- 2015/2016, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 2015/2016

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 12/2016

Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2012/2013- 2013/2014, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz olimpiad dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 – 2015/2016, których laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej670-lat-Bydgoszczy Logo-duze szaro-niebieskie tcm29-215349

Kanał Bydgoski

 

topright

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Szukaj